miércoles, 16 de enero de 2013

Conclusiós do traballo

O presente traballo sirveunos para abrirnos os ollos ante un dos maiores problemas da nosa terra: o maior problema do medio rural. Con este informe coñecimos os principais problemas do sector, co prezo do leite, á cabeza. O aumento dos conbustibles, os cereais para a fabricación do penso e a necesidade de maiores extensións de terra para a creación de forraxes.Logo de falar con expertos do sector, entre eles gandeiros, sindicalistas, profesores de universidade e cooperativistas chegamos a varias conclusións:
-Descobrimos que a crise era a nivel europeo e que comezou en Europa antes que en Galiza.
-Que os prezos non dan cuberto a día de hoxe os custos de produción  (facelo custa 37 cent/l e a venta atópase agora mesmo en 31cent/l logo dunha pequena suba a principios de xaneiro).
-Que a Unión Europea intentou levar a cabo unha solución creando dúas figuras: o mediador entre gandeiro e industria e a dos contratos nas que se firma o prezo do leite ao longo de todo un ano no estado español.
-Que actualmente so é Galiza a que ten que cargar cos prezos máis baixos do estado.
-Que non se firman os contratos ata que suban os prezos para poder cubrir os custos de produción.
-Tamén que as cooperativas deben ter un papel máis activo e non so dedicarse a vender penso e outras cousas, porque xa que reduce a carga de traballo tamén aumenta os custos.
-Con respecto a estas últimas observamos unha atomización delas que no palno galego actuan como competencia entre elas en vez de unirse nunha cooperativa de segunda grao capaz de conseguir mellores prezos e resultados.
-Xa para finalizar démonos de conta de que últimamente están a entrar no mercado galego empresas foraneas, basicamente francesas (Lactalís...) e de que a produción de leite é maiormente así, sen elaborar, sendo o leite líquido o que menos valor engadido xera.

Como conclusión ás ideas para a resolución deste crise, logo do noso estudo cremos que existen tres piares fundamentais que deben ser resoltos:

1. Aumento da terra en mans de gandeiros. Deberíase de prohibir as explotacións forestais en terras validas para a realización de actividades ganderias ou agarias, mellorando o banco de terras para que os donos podan sacar beneficios destas e os gandeiros utilizalas para forraxe, pastos...

2. Creación dunha industria leiteira galega. Fai falla que se unan forzas para a creación dunha industria unida de capital galego, coa que facer fronte no mercado internacional.

3. A derradeira sería a estabilización do prezo do leite, xa que sen iso eliminamos a capacidade de subsistencia dos nosos gandeiros. Con isto tamén buscaríamos un maior apoio ao desenvolvimento dos produtos elaborados do leite: queixo, requeixo, iogures...


Brais Caamaño Blanco e Artur Quelle Losada

No hay comentarios:

Publicar un comentario